Kasse

fugleihaven.dk

Fugleobservationer i egen have

Marts 2018:  Pt. ses næsten de samme fugle i haven hver dag, hér i det kolde marts vejr.
Ved det lille foderbræt i forhaven og på jorden ser vi:
1 Rødhals, 2-4 Skovspurve, 0-1 Kernebider, 3-4 Solsorte, 1-2 Grønirisker, 1-4 Bogfinker, 0-1 Kvækerfinke, 2 Blåmejser, 2 Musvitter.
I baghaven på stort åbent foderbræt, på jorden og på 2 solsikke-automater ses:
10-14 Ringduer, 0-4 Råger, 0-2 Gråkrager, 2-8 Bogfinker, 2-4 Grønirisker, 0-1 Sangdrossel, 1-2 Musvitter, 2 solsorte. Stæren er gået i kassen (22/3), og næsten hver morgen sidder en mindre antal Kernebidere og " klikker" i toppen af de høje træer.
18.december 2017:  10 Stor Gråsisken, 1 Hvidsisken.
17/1-17:  2 Kernebidere, 21 Blåmejser, 1 Musvit, 5 Ringduer, 3 Stillitser og så de faste Husskader.
13/2-16:  Ringduer, husskade og een solsortehun, der spiser frøblanding. Musvit og blåmejse frekventerer mejsekuglerne, imens en anden huskade samler smuldret op. 3 stillitser sidder og synger i den store busk bagerst i haven. Flere solsortehanner roder forskellige steder i haven.
4/5-15:  Det ser ud til at vores ringduer nu forsøger sig højere oppe i træet og musvitterne bygger rede under taget mod den ene nabo. De har meget travlt. Jernspurven sidder stadig hver morgen og synger i blågranen. Siden sidst er gøgen og munken ankommet og set og hørt i haven. Landsvalerne ses hyppigt flyve over og derudover kom en ravn og en musvåge forbi idag.
21/4-15:  Ringduerne har bygget rede i et fyrtræ lige uden for døren, men det ser ud til at de har fortrudt. Der var nok for megen trafik. Musvitterne er stadig meget aktive bag huset, men det er stadig ikke lykkedes os at se, hvor de evt bygger rede. I morges sad jernspurven og sang i toppen af vores blågran. Det vil være hyggeligt, hvis den flytter ind i haven. Løvsangerne og svalerne er også ankommet. Begge set/hørt i haven.
16/4-15:  De sidste dage har en musvit ihærdigt siddet og sunget ved den nye kasse, men indtil videre har der ikke været nogen mage, der har vist interesse. Lad os håbe, at der snart kommer en forbi. Til gengæld opdagede vi et andet musvitpar, der flere gange fløj om bag huset med redemateriale i næbbet. Vi ville ikke forstyrre dem, men det kunne tyde på, at de er ved at bygge rede i en gammel stærekasse, som vi har stående deromme. Der kan man bare se.
11/4-15:  Dejligt forårsvejr idag og det kunne fuglene også li'. Alle de sædvanlige fugle: stær, råge, gærdesmutte, musvit, blåmejse, tyrkerdue, ringdue, husskade, bogfinke, allike og gråkrage. Havde desuden besøg af en sangdrossel, der hoppede rundt på græsplænen og fangede regnorme. Da vores solsorte han opdagede dette, blev den pænt fulgt ud af haven. Den var åbenbart ikke velkommen.
29/3-15:  En del regn idag, så det blev ikke til så meget haveobs. Hørte dog både solsort og stillits synge og en tyrkerdue var på besøg. Ellers de samme som igår.
28/3-15:  Idag er den første gransanger på besøg i haven i år. Den hopper rundt og fanger insekter. Husskadeparret er i fuld gang med at reparere deres rede fra sidste år i den store birk. Derudover er der solsort, musvit, blåmejse, stillits, allike, råge, rødhals, bogfinke og ringdue i haven. Alle har de travlt nu. Indimellem flyver små flokke af bramgæs over grunden. Man kan høre, når de "snakker" sammen.
27/3-15:  Grønirisk, rødhals, stillits, musvit og blåmejse sidder nu flittigt og synger. Ringduerne kurrer lystigt og går rundt på græsplænen og gør sig til over for hinanden. Solsorten er meget opmærksom på sit territorie og jager ihærdigt konkurrende hanner ud af haven. Allikerne på naboens skorsten har travlt med sine forberedelser og husskaderne er ved at gøre reden fra sidste år klar til endnu en sæson oppe i den store birk. Der har været både en blåmejse og en musvit og se på den nye kasse. Så må tiden vise, om en af dem flytter ind.
DOF

Dofbasen

Netfugl

Fuglestemmer

Træningsquiz

Skaden