Kasse

fugleihaven.dk

FUGLEKASSER

Redekasse

Det er en rigtig god ide at hænge fuglekasser op i sin have. For det første er det muligt og også sjovt at følge med i fuglenes liv og gøren på nærmeste hold og for det andet hjælper man de hulrugende fugle, som ikke har det nemt. Naturen i Danmark er alt for velplejet til, at der findes nok gamle, udgåede træer med naturlige huller til de fugle, der er afhængig af disse.


Når man hænger en kasse op, skal man sørge for nogle ting. Kassen skal vende mod øst eller nord og gerne sidde i skygge/halvskygge, så der ikke bliver for varmt i den. Der skal være frit omkring indflyvningshullet og der skal ikke være en pind ved hullet, da det vil være alt for nemt for en fjende at komme til ungerne. Man kan købe en galvaniseret metalring og sætte omkring hullet - det forhindrer bl.a. spætten i at lave hullet større og dermed at komme ind til reden. Når kassen hænger godt, skal man lade den være i fred.


Man kan sagtens have flere redekasser i sin have. For mejser gælder det 1 kasse for hver 200 kvadratmeter have. Mange fugle vælger en ny kasse til deres andet kuld, så der må godt være flere. Stærekasser kan placeres i grupper af flere, nærmest som en lille koloni. Det er fugle som mejser, spurve, stære, rødstjert og broget fluesnapper, man hjælper ved at sætte kasser op i sin have. Af større fugle går også natuglen og tårnfalken i kasse.


Fuglene kan godt finde på at bruge en kasse til at overnatte i om vinteren. Man skal huske at tømme dem for redemateriale, når ungerne er fløjet fra reden (dette gælder især for mejser) og det er også vigtigt at holde øje med, at kassen fortsat er i god stand, så bunden ikke en dag falder ud sammen med et kuld unger. Det ville være trist.


Nu er det så bare om at nyde sine nye tilflyttere. Når en fugl får øje på en kasse og finder den interessent, vil den sidde i nærheden og synge for at tiltrække en mage, som den kan vise sit flotte fund. Forhåbentlig accepteres boet og de vil nu bygge rede i kassen. Snart ligger hunnen på æg og man er ikke i tvivl om, hvornår æggene er klækket. Ungerne tigger mad hele dagen og forældrene har travlt med at fodre dem. En dag vil ungerne ud og hopper formentlig rundt på jorden i nærheden, hvor forældrene stadig fodrer dem, indtil de har lært at finde føde selv.
DOF

Dofbasen

Netfugl

Fuglestemmer

Træningsquiz

Skaden